Профспілка

Первинна профспілкова організація СХМТ об’єднує студентів, віикладачів та співробітників технікуму.
Вступ студентів до профспілки проводиться на добровільних засадах без будь-якого обмеження щодо національності, расової приналежності, статі, партійності або релігiйних переконаннь. ППО СХМТ є членом Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.
Профспілкова організація технікуму побудована відповідно до виробничої структури. Роботою профспілкової організації керує профспілковий комітет, що обирається вищим керівним органом профорганізації технікуму – конференцією. Основний напрямок роботи профкому і його структурних підрозділів – представництво, здійснення і захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів співробітників і студентів – членів профспілки.
У сфері уваги профкому − питання заробітної плати, організація оздоровлення, дозвілля, побуту співробітників, студентів і членів їхніх родин, питання забезпечення здорових і безпечних умов праці і навчання. Реалізацією цих напрямків займаються комісії профкому.
Комітет:
Голова профкому: Говрас Олександра Володимирівна
Заступники голови профкому: Дудко Л.В. зам.директора з ВР, викладач з математики, фізики;  Боєчко О.І., викладач фіз. дисціплін; Кіпа С.М., інженер з охорони праці.
Заступник голови профкому по роботі зі студентами: Сисоєв С., гр. Е-14-19

Статут
Колективний договір 2017 р.
Список членів профспілки СХМТ

Склад ревізійної комісії:
Медяник Н.М.. – голова, член профкому
Ігнатюк Г.I. – член комісії
Куштим А.І. – член комісії

Положення ревізійної комісії 

Nick Kamnev - 2000-2021 All Rights Reserved