До уваги студентів та вступників, які є військовозобов’язаними або призовниками

5  січня 2023 року набрала чинності Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487), який встановлює нові правила ведення військового обліку в установах і закладах  освіти.

Військовозобов’язані студенти та призовники зобов’язані ознайомитися і дотримуватися  Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку:

-  за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання - у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або інших визначених законодавством органах на персонально-первинному військовому обліку;

- за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, інших органах;

- у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців - за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

 Зарахування на військовий облік за місцем навчання в Слов’янському фаховому коледжі індустрії та фармації здійснюється на підставі поданих при вступі (поновленні на навчання) військово-облікових документів (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення замість військового квитка). Військові документи мають бути актуальні!

Згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

 СФКІнФарм збирає такі дані про призовників та військовозобов’язаних студентів: (Інформація, яка зазначається в облікових записах списку персонального військового обліку). Фаховий коледж надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про зарахування, відрахування із закладу освіти до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Повідомлення про зміну персональних даних ).

Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістівˮ, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ.

 Призовники повинні особисто подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

 

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved