Психологічна служба технікуму

Практичний психолог технікуму Іщенко Марина Володимирівна

Психологічна служба технікуму діє згідно наказу Міністерства освіти і науки України №27 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України».

Мета діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку студентів, охорони психічного здоров′я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

Завданнями психологічної служби є збереження та зміцнення психічного та соціального здоров′я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку студентів, сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.


Напрями діяльності практичного психолога:
1.    діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

2.    профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

3.    корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

4.    навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

5.    консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

6.    зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

7.    просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Проблема психологічної служби Слов’янського хіміко-механічного технікуму: Формування активної особистості студентів шляхом впровадження інноваційних технологій.

Пріоритетними напрямками роботи психологічної служби Слов’янського хіміко-механічного технікуму у 2019-2020 н.р. є:

1.  Психолого-педагогічне вивчення  індивідуальних особливостей особистості студентів, виявлення причин труднощів у навчанні, соціально-психологічній адаптації.

2. Робота з підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу, формування психологічної та соціальної компетентності.

3. Психопрофілактична діяльність по запобіганню небажаних проявлень в психічному розвитку, формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі.

4. Корекційна робота з усунення труднощів соціально-психічного розвитку студентів, зниження ризиків проблем адаптації до навчання в технікумі.

5. Консультативна робота, спрямована на вирішення запитів учасників освітнього процессу.

6. Профілактична діяльність щодо запобігання  торгівлі людьми, попередження насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності.

7. Співпраця з громадськими організаціями, державними органами управління.


Графік проведення консультацій практичного психолога

    Студенти                          вівторок, четвер                14.00-15.00

    Пед.працівники                понеділок                             14.00-15.00

    Батьки                               п’ятниця                              12.00-14.00


Кабінет практичного психолога № 16, знаходиться на 1-му поверсі головного корпусу

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved