Відкрите виїзне інтегроване заняття

Виїзні заняття давно прижилися в нашому технікумі, які тісно поєднують дослідження в аудиторіях з реальним станом справ на виробництві, в екологічних установах. І коли підійшов час навчальної практики з приладів дослідження стану навколишнього середовища, створюються сприятливі умови для проведення інтегрованих виїзних занять. 29 травня викладачами технікуму Камнєвим М.М. та Камнєвою В.Б. було проведено виїзне інтегроване заняття з дисциплін «Основи технології галузі» та НП з приладів з теми «Методи очищення стічних вод та прилади контролю їх якості» в групі Е-16-19.

Метою виїзного заняття було ознайомити студентів з основними методами очищення стічних вод: механічними, фізико-хімічними, біологічними та методами знезараження води. Аналітичною метою заняття є ознайомлення з основними показниками якості стічних та очищених вод і методами їх визначення.
Значення заняття полягає у формуванні знань та вмінь у студентів щодо практичного дотримання технологічних вимог в процесі очищення води, методах відбору проб води та її контролю.
 Заняття почалося з теоретичних основ – методів очищення води. З’ясували, звідки надходять комунально-промислові стічні води та з якими показниками якості води. Стало зрозумілим, чому важливим є вміст групи азоту у воді, СПАР, фосфатів та як це пов’язано з життєдіяльністю мікроорганізмів при біологічному очищенні води в аеротенках.
Потім студенти ознайомилися з механічним очищенням води, побачили грати для затримання крупнозернистих забруднень, не скільки побачили, скільки «відчули» ступінь забруднення вод.
Завдяки спеціалістам очисних споруд студенти навчилися визначати ознаки нестачі або надлишку мулу при фізико-хімічному очищенні води, оптимальну кількість мікроорганізмів у біологічному очищенні, побачили на власні очі процес хлорування води, умови зберігання рідкого хлору та чому натрій тіосульфат називають «антихлором». Загострили увагу на більш сучасних методах знезараження води: обробкою натрій гіпосульфітом, озонуванням та ін. Майбутні екологи фотографувалися на фоні каскаду ставків з прозорою та чистою водою перед її надходженням знову у Казенний Торець.
В лабораторії очисних споруд студенти детально ознайомилися з оснащенням лабораторії та їх практичною роботою.
Виїзні заняття, екскурсії мають важливе значення в студентському житті, адже це не лише необхідний практичний досвід, а й можливість виявлення прогалин в теорії та ефективний інструмент аналізу своїх сильних і слабких сторін, як майбутнього фахівця. Виражаємо подяку за можливість проведення заняття начальнику очисних споруд Канецькому Миколі Матвійовичу та спеціалісту Наталії Володимирівні.
Викладач-методист Камнєва В.Б

Nick Kamnev - 2000-2022 All Rights Reserved