Товажнянський Леонiд Леонiдович

Народився 26.04.1933 у м. Слов'янську, навчався у Слов'янському хіміко-механічному технікумі з 1950 по 1954р.
Почесний ректор НТУ «ХПІ», радник ректора, голова Вченої ради НТУ «ХПІ»,член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і технікиУкраїни, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів.

Професор Л. Л. Товажнянський є відомим спеціалістом у галузі хімічної технології, багато років проводить успішні дослідження у галузі промислової екології. Він розробив теоретичні основи кінетики, тепло- і масообміну в хімічних каталітичних процесах, моделювання, розрахунків та конструювання хімічних реакторів і пластинчастих теплообмінних апаратів для виробництва водню, синтезу аміаку, метанолу, концентрованої та неконцентрованої, кальцинованої соди та мінеральних добрив. Очолює наукову школу з теоретичних основ хімічної технології.
Результати наукових досліджень Л. Л. Товажнянського покладені в основу розробки численних фізико-хімічних основ технологій. Під його керівництвом створено фундаментальні засади принципово нових хімічних розробок. Наукові розробки впроваджено на підприємствах в Україні, Росії, Бєларусі, Узбекистані, Казахстані та ін.
Л. Л. Товажнянський автор 609 наукових публікацій (73 за останні 4 роки), серед яких 20 монографій та 25 винаходів; підготував 8 докторів та 20 кандидатів наук.Nick Kamnev - 2000-2022 All Rights Reserved