Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія

I. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки 
Українська мова запрофесійним спрямуванням
Історія України
Основи філософських знань
Соціологія
Економічна теорія
Основи правознавства
Іноземна мова запрофесійним спрямуванням
Фізична культура

1.2. Цикл математичної та природничо-наукової  підготовки
Вища математика
Фізика
Загальна біологія
Кліматологія і метеорологія
Загальна хімія
Аналітична хімія
Загальна екологія
Інформатика
Безпека життєдіяльності
Фізико-хімічний аналіз

1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
Геологія з основами геоморфології
Гідрологія з основами гідрогеології
Грунтознавство
Охорона праці
Геохімія довкілля
Методи вимірювання показників екологічного стану навколишнього середовища
Прилади дослідження стану навколишнього середовища
Моніторинг довкілля
Основи метрології та стандартизації
Охорона навколишнього середовища
Збалансоване природокористування
Комп'ютерна обробка екологічної інформації
Екологічне законодавство
Екологічна експертиза

II. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1.  Вибіркові навчальні дисципліни
Органічна хімія
Прикладна екологія
Обладнання процесів рекуперації
Спектральний аналіз
Основи технології галузі
Фізична та колоїдна хімія
Економіка природокористування
Загальна електротехніка
Вступ до спеціальності

Курсове проектування
Збалансоване природокористування

Навчальні практики 
Техніка лабораторних робіт
Нерганічний синтез
Органічний синтез
Відбірник проб
Прилади
Курс користувача ПЕОМ

Виробничі практики
На отримання робочої професії технологічна
Переддипломна

Дипломне проектуванняNick Kamnev - 2000-2022 All Rights Reserved