Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання спеціальності 5.05130109 Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів


I. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки 
1.2. Цикл математичної та природничо-наукової  підготовки
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки

II. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1.  Вибіркові навчальні дисципліни
Курсове проектування
Виробничі практики

Nick Kamnev - 2000-2022 All Rights Reserved