Навчальний контент для спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості

1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1 Цикл загальної підготовки
ОК 1. Історія України
ОК 2. Основи філософських знань
ОК 3. Соціологія
ОК 4. Основи правознавства
ОК 5. Економічна теорія
ОК 6. Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 8. Культурологія
ОК 9. Фізичне виховання
ОК 10. Вища математика
ОК 11. Креслення
ОК 12. Матеріалознавство
ОК 13. Основи взаємозамінності деталей
ОК 14. Фізика
ОК 15. Основи екології
ОК 16. Безпека життєдіяльності
ОК 17. Основи менеджменту і маркетингу
ОК 18. Загальна електротехніка та електрообладнання
1.2 Цикл професійної підготовки
ОК 19. Технічна механіка
ОК 20. Технологія обробки матеріалів
ОК 21. Процеси та апарати
ОК 22. Основи технології галузі
ОК 23. Комп’ютерна графіка та проектування
ОК 24. Обладнання підприємств галузі
ОК 26. Економіка підприємств галузі
ОК 27. Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств галузі
ОК 28. Основи охорони праці 
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1.1 Курс користувача ПЕОМ
ВБ 1.2 Гідравлічні машини
ВБ 1.4 Вантажопідйомні машини

Nick Kamnev - 2000-2022 All Rights Reserved