Презентація книги

3 грудня в бібліотеці технікуму для студентів 3 та 4 курсів спеціальності «Прикладна екологія» була представлена презентація книги «Оцінка екологічного стану поверхневих водних об'єктів басейну Сіверського Дінця. Методи біоіндикації» експертом проекту Білоцерківською Наталією Олексієвною та Іриною Сидоренко.
Автори проекту дуже детально розповіли майбутнім екологам про методи біоіндикації, які вони застосовували для оцінки якості води. Вони вивчали рослинне та тваринне різноманіття на еталонній ділянці та донних відкладах й зрівнювали зміни, що відбулися під впливом водогосподарської діяльності.
Загалом за екологічною оцінкою водні об’єкти басейну р.Сіверський Донець та їх окремі ділянки характеризуються, як задовільні, слабко, або помірно забруднені (III класу якості 4 категорії). 
Виключення складають русло р.Сіверський Донець в Харківській області у створі Печенізьке вдсх., р.Оскіл та Краснопавлівське водосховище системи каналу Дніпро-Донбас, де якість вод характеризується, як добрі, досить чисті (ІІ клас якості 3 категорії). Дещо гірший показник мають води р.Казенний Торець за рахунок того, що води мають статус солонуватих за рахунок збільшення показника солоності.
Данні рекомендації дозволять по первинним ознакам за візуальним оглядом, або при проведенні більш детальної оцінки, використовуючи відомі методи і нескладні застосування та прилади здійснити відбори проб води, провести певні дослідження і після виконання простих розрахунків визначити екологічний стан водного об’єкту.
Слухачі презентації книги дуже вдячні організаторам зустрічі, Білоцерківській Н.О., Сидоренко І. за представлену інформацію, яку можна використовувати під час виконання курсових та дипломних робіт за спеціальністю «Прикладна екологія», при підготовці рефератів із загальної екології. Усім, хто зацікавився книгою, можна звернутися для ознайомлення з нею у бібліотеку технікуму.
Викладач Камнєва В.Б.

Nick Kamnev - 2000-2022 All Rights Reserved