Відкрита бухгалтерія

Інформація про застування переговорної процедури закупівлі
Повідомлення про акцент пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ про результати проведення процедури закупівлі
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати
Довідка про дебіторську та кредиторську забаргованість
Реєстр про залишки коштів
Довідка про підтвердження залишків коштів
Довідка про підтвердження залишків коштів01
Довідка про підтвердження залишків коштів02
Довідка про підтвердження залишків коштів03
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
Звіт про рух необоротних активів
Пояснювальна записка за 2014
Довідка до звіту за 2014 р
Довідка про отримані та використані асигнування Слов'янським хіміко-механічним технікумом за 3 кв-л 2014 р
Подреба у комунадбних видатках на 2015 р
Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (виконання плану по навчанню студентів) на 01.01.2015 - Бюджет.pdf
Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (виконання плану по навчанню студентів) на 01.01.2015 - Платне навчання
Звіт про рух грошових коштів за 2014
Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги за 2014 р
Звіт до розділу Б - Інші показники станом на 01.01.2015
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2014 р
Звіт про результати фінансової діяльності за 2014 р

Nick Kamnev - 2000-2023 All Rights Reserved