Правила прийому Слов’янського хіміко-механічного технікуму у 2011 році

Провадження освітньої діяльності у Слов’янському хіміко-механічному технікумі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ № 482987 від 21.10.2009р., термін дії ліцензії до 01.07.2013р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Слов’янського хіміко-механічного технікуму (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

Nick Kamnev - 2000-2022 All Rights Reserved